Yıllar

Yıl 2023

Yıl 2022

Yıl 2021

Yıl 2020

Yıl 2019

Yıl 2018

Yıl 2017

Yıl 2016

Yıl 2015

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Zekeriyya AKDAĞ

Çin’in Hegemonya Mücadelesinde Yumuşak Gücün Rolü

The Role of Soft Power in China's Struggle for Hegemony

PDF

Makale

Zhuldyz KANAPİYANOVA

Türkmenistan’ın Doğal Gaz İş Birlikleri ve Projeleri

Natural Gas Cooperation and Projects of Turkmenistan

PDF

Makale

Yunus Emre ÇAKIR

İstanbul’da Demografi ve Göç (1840-1842): İstanbul’un Aylık Nüfus Raporları Üzerine Bir Analiz Denemesi

Demography and Migration in Istanbul (1840-1842): An Analytical Essay on Monthly Population Reports of Istanbul

PDF

Makale

M. Fatih ÇALIŞIR

Ösekli Şeyhî İbrahim Efendi (öl. 1686’dan sonra) ve Tarihçesi

Sheykhi Ibrahim Efendi of Osijek (d. after 1686) and His Concise History

PDF

Makale

Haydeh FARAJI,Tilbe ÖZARABACI

Borderline Kişilik Özellikleri ile Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu ve Şiddete Yönelik Tutum Arasındaki İlişkiler

The Relationships between Borderline Personality Traits, Offence-Related Feelings of Shame and Guilt and Attitudes towards Violence

PDF

Makale

Yüksel BEKAROĞLU DOĞAN

Pandemi, Zorunlu Kapatma ve Yaşlıların Gündelik Hayat Deneyimleri

Pandemic, Lockdown, and Everday Experiences of Elderly Adults

PDF

Makale

Zeynep GÜMÜŞ DEMİR,Remziye KESKİN,Nevzat TARHAN

PERMA Modeline Göre Pozitif Psikoloji Eğitiminin İyi Oluş Üzerine Etkisi

The Effect of Positive Psychology Education on Well-Being According to the PERMA Model

PDF

Makale

Marloes CORNELISSEN

İstanbul’da Gurur ve Önyargı: Bir Hollanda-Yunan Kontesinin Kişisel Eşyaları (1730)

Pride And Prejudice in Istanbul: The Personal Possessions of a Dutch-Greek Countess (1730)

PDF

Makale

Süleyman Orhun ALTIPARMAK

Nijerya'nın Biyoçeşitlilik Yönetimi Üzerine Bir Analiz: Politikalar, Kurumlar ve Zorluklar

An Analysis of Nigeria’s Biodiversity Governance: Policies, Institutions, and Challenges

PDF

Makale

Akif Bahadır KAYNAK

Kaya Gazı Devriminin Gölgesinde Doğu Akdeniz’de Enerji Keşifleri: İş Birliği için Fırsat mı, Çatışma için Gerekçe mi?

Energy Discoveries in the Eastern Mediterranean in the Shadow of the Shale Gas Revolution: Opportunity for Cooperation or Rationale for Conflict?

PDF