ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2717-7769

Editör

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan
Prof. Dr. Sevil Atasoy

 

EDİTÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. İbrahim Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Uygar Aydemir

 

İNGİLİZCE İÇERİK EDİTÖRÜ

Öğr. Gör. Hüsna Yıldırım

 

İSTATİSTİK EDİTÖRÜ

Arş. Gör. Elif Kurtuluş