Yıllar

Yıl 2023

Yıl 2022

Yıl 2021

Yıl 2020

Yıl 2019

Yıl 2018

Yıl 2017

Yıl 2016

Yıl 2015

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

ÖZKAN Metin

Medeniyet Bunalımından Ütopik Bir Siyasal Kurguya: Sezai Karakoç’un Diriliş Partisi

From Civilization Crisis to Utopia in Political Fiction: The Diriliş Party of Sezai Karakoç

PDF

Makale

Nihal KOCABAY ŞENER,Gözde ÖYMEN ENGİNDENİZ

Fenomen Aktivizmi: Çevreci Fenomenler Üzerine Bir Araştırma

Activist Influencers: An Exploratory Analysis About Greenfluencers

PDF

Makale

Elif MANUOĞLU

Sosyal Medya Ruminasyon Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Sosyal Medya Kaygısı ile İlişkisi

Adaptation of Social Media Rumination Scale into Turkish and Its Association with Social Media Anxiety

PDF

Makale

Nazmiye Gökçe YILDIRIM,Kader BAHAYİ

Özgül Fobi ve Sınav Kaygısı Olan Ergenlerde EMDR Terapinin Etkisinin İncelenmesi

Examination of the Effect of EMDR Therapy in Adolescents with Specific Phobia and Test Anxiety

PDF

Makale

Fatih TAŞTAN

William James: Hümanizmi ve Din Felsefesi

William James: His Humanism and Philosophy of Religion

PDF

Makale

Adem YILMAZ

Varlığın Kuyusu: “Herkes”in Psikopolitiği

The Cavity of Being: The Psychopolitics of “Everyone”

PDF

Makale

Berçin ATEŞ,F. Gökben HIZLI SAYAR

Çocukluk Dönemi Duygusal Yaşantısı ve Duygusal Zekâ Kavramı

Childhood Emotional Life and the Concept of Emotional Intelligence

PDF

Makale

Buğra Can BAYÇİFCİ

Kitap Değerlendirmesi: Systematicity: The Nature of Science, Paul Hoyningen-Huene, (Oxford University Press, 2013)

Book Review: Systematicity: The Nature of Science, Paul Hoyningen-Huene, (Oxford University Press, 2013)

PDF

Makale

Umutcan TARCAN,Tuba KANCI

Öteki Olarak İnsan: Posthümanist Kuramda Öznellik ve İdeoloji

Human as the Other: Subjectivity and Ideology in Posthumanist Theory

PDF

Makale

İshak TURAN

Avrupa Enerji Güvenliği Açısından Hazar Havzasının Artan Önemi: Rusya-Ukrayna Savaşı Bağlamında Bir Değerlendirme

Increasing Importance of the Caspian Basin for European Energy Security: An Evaluation in the Context of the Russo-Ukrainian War

PDF