ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2717-7769

Kurullar

Üsküdar Üniversitesi Adına Sahibi

A. Furkan Tarhan
Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı


YAYIN KURULU

Prof. Dr. Amr Abdalla, University for Peace

Prof. Dr. Wolfgang Gieler, Friedrich Schiller Jena Üniversitesi

Prof. Dr. Soner Karagül, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan Köni, İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Birûni Üniversitesi

Prof. Dr. Cumhur Taş, Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Vanessa Tinker, Collegium Civitas


YAZI KURULU

Arş. Gör. Cemal Cem Anarat, Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Salih Bilgin, Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Bengi Çakmak, Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Doğan Demirkıran, Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Elif Kurtuluş, Üsküdar Üniversitesi


DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Sevil Atasoy, Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Dalay, Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Barış Erdoğan, Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Mohammad Faghfoory, George Washington Üniversitesi

Prof. Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı, İbn Haldun Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Sarı, Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Arslan, Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Sevtap Demirci, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Ateş Uslu, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Atahan Birol Kartal, Beykent Üniversitesi