ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2459-0223

Kurullar

 
Üsküdar Üniversitesi Adına Sahibi
A. Furkan Tarhan
YAYIN KURULU
Prof. Dr. Wolfgang Gieler, Friedrich Schiller Jena Üniversitesi
Prof.Dr. Hasan Köni, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Birûni Üniversitesi
Doç. Dr. Soner Karagül, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Cumhur Taş, Üsküdar Üniversitesi 
 
YAZI KURULU
Arş. Gör. Salih Bilgin
Arş. Gör. Bengi Çakmak
 
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Sevil Atasoy, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Dalay, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım Engin, Piri Reis Üniversitesi
Prof. Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Kutay Karaca, Nişantaşı Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit Özdağ, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Sarı, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Abulfaz Suleymanov, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Sevtap Demirci, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Barış Erdoğan, Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı, Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Ateş Uslu, İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Atahan Kartal, Beykent Üniversitesi