ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2459-0223

Kurullar

 
Üsküdar Üniversitesi adına Sahibi
Prof.Dr. Nevzat Tarhan
YAYIN KURULU
Prof.Dr. Hasan Köni, Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Wolfgang Gieler, Siegen Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Soner Karagül, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cumhur Taş, Üsküdar Üniversitesi
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uğur Canbolat
YAZI KURULU
Arş. Gör. Ali Ekmekçi
Arş. Gör. Fatma Demirbaş
Arş. Gör. Seda Aktürk
DÜZELTMEN
Arş. Gör. Ali Ekmekçi
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Sevil Atasoy, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Mithat Baydur, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit Özdağ, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Dalay, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Sarı, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım Engin, Piri Reis Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Sevtap Demirci, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Bülent Uludağ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı, Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Kutay Karaca, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Doç. Dr. Barış Bulunmaz, Üsküdar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Barış Erdoğan, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ateş Uslu, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Atahan Kartal, Beykent Üniversitesi