ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2717-7769

Hakkımızda

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ÜSBİD), yılda iki kez, Mayıs ve Kasım aylarında, Türkçe ve İngilizce yayın yapan hakemli bir dergidir. ÜSBİD açık erişimli bir dergidir ve makale gönderim/süreç işletimi ücreti talep edilmemektedir. 

ÜSBİD hakem değerlendirmeleri "Çift Kör Hakemlik" kuralına uygun olarak gerçekleştirilir. 

Amaç
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin amacı, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların sosyal bilimlere ilişkin özgün çalışmalarını ilgilenenlerin ve okuyucuların istifadesine sunmaktır.

Kapsam 
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Tarih, Sosyoloji, Kültürel Çalışmalar, Psikoloji, Felsefe ve Dil Bilimi Bilimleri alanlarındaki bilimsel yazılar yayımlanır.

Yayın İlkeleri

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler yazarına aittir. Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 

Yazarların, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.

Hakem Sürecinin İşleyişi

1. Dergi Yayın Kurulu, gönderilen makaleleri hakem sürecine girmeden ön incelemeye tabi tutar.  ‘Hakem sürecine girebilir’ onayı alan makaleler, alanında uzman ulusal veya uluslararası iki hakeme gönderilir.

2. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz yanıt gelmesi durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. 

3. Hakemlerden iki ret kararı gelmesi durumunda hakem raporları yazara ‘yayımlanamaz kararı’ ile iletilir.

4. Hakemlerden ‘düzeltme kararı’ gelmesi durumunda hakem raporu ile birlikte makaleler yazara iletilir ve gerekli düzeltmeleri yapması için en fazla 1 (bir) aylık süre tanınır. 

5. Yazar, hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadır. Yazar, katılmadığı hususlar olması durumunda, bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

6. Düzeltmesi yapılan makale gerekirse tekrardan aynı hakeme gönderilir ve iki hakemden de ‘yayınlanabilir raporu’ alan makale, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak ‘yayımlanacaklar listesi’ne alınır.

7. Dergiye gönderilen makaleler yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.