ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2717-7769

Yıl: 7 - Sayı: 11 – Kasım 2020


Cemal Cem ANARAT

Fransız Seçmenin Üç Eksenli Siyasete Yönelmesi

French Electorates’ Orientation to Three-Axis Politics


Sanaa TALWASA

Türkiye’de “Daha İyi Bir Yaşam” Peşinde: Türkiye'deki Afgan Mültecilerin Durumunun İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi

Seeking a “Better Life” in Turkey: Afghan Refugees’ International Human Rights Condition in Turkey


Tayfun DOĞAN ve Nesrin AKINCI ÇÖTOK

Mutluluk Saldırganlık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

A Research on Happiness-Aggression Relationship


Hadiye YILMAZ ODABAŞI

İlk Psikobiyografi Çalışması Freud’un Leonardo da Vinci Eseri ve Psikotarih Üzerine

On the First Psychobiographical Work, Freud’s Leonardo da Vinci, and Psychohistory


Zeynel LEVENT

Kuvayımilliye’nin Batı Cephesi’nde Uyguladığı Gayrinizami Harp Stratejileri

Unconventional Warfare Strategies Conducted by Kuvayımilliye in the Western Front


Mukaddes CANPOLAT

Millî Mücadele Yıllarında Anadolu’da Yeni Gün Gazetesinde Cumhuriyet, Cihan İnkılabı ve Millî Komünizm Meseleleri

The Issues of Republic, World Revolution, and National Communism in the Newspaper Anadolu’da Yeni Gün during the Turkish National Struggle


Dilan ÖRENÇ , Canan Öykü DÖNMEZ KARA ve Suat UĞUR

Türkiye’de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin İstihdam Kapasitesinin Artırılmasındaki Rolü

The Role of Applied Entrepreneurship Training Activitiesover Increasing Employment Capacity