ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2717-7769

Yıl: 7 - Sayı: 12 – Mayıs 2021


Ahmed Hayri DUMAN

Dış Politika Yapımında Liderler ve Yerel Etkenler: Nasır ve Mursi Örnekleri

Domestic Factors and Leaders in Foreign Policy Making: The Cases of Nasser and Morsi


İbrahim KARATAŞ

AK Parti Döneminde Türk Dış Politikasında Kardeşlik Söylemi

The Discourse of Brotherhood in Turkish Foreign Policy during the AK Party Era


Hakan GÜLERCE ve Rukiye ÇORLU

Yükseköğretimdeki Suriyeli Sığınmacı Öğrenciler: Uyum ve Çatışma Alanları

Social Cohesion and Conflict Areas of Syrian Asylum Seeker Students in Higher Education


Birgül KAPAKLIKAYA ERYÖRÜK ve Asil Ali ÖZDOĞRU

Belçikalı Türk Göçmenlerde Kültürleşme Stratejileri ve Ebeveynlik Tutumu

Acculturation Strategies and Parenting Attitudes Among Belgian Turkish Immigrants


Ali Ruhan ÇELIK

Günahlarımız İçin Başkasını Suçlamanın Dayanılmaz Hafifliği (Günah Keçisi)

The Unbearable Lightness Of Blaming Others For Our Sins (Scapegoat)


Veli Ahmet ÇEVİK

Tarihin En Kapsamlı Soğuk Zincir Uygulaması: Koronavirüs (Covid-19) Aşısının Lojistiğinde Karşılaşılan Zorluklar

The Most Comprehensive Cold Chain Application in History: Challenges in Logistics of Covid-19 Vaccine


Gökhan DEMİRKOL

İzmir’de İkame Bir Türkçe Mizah Dergisi: İlâve-i İntibah (1875)

A Substitute Turkish Humor Magazine in İzmir: İlâve-i İntibah (1875)


Berrin Arzu EREN

Sanal Market Alışveriş Deneyiminde Müşteri Tatmini ve Davranışsal Sonuçların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Determining Customer Satisfaction and Behavioral Outcomes in Virtual Market Shopping Experience


Safura KOÇOĞLU EYİLER

Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Karl Polanyi, 1944 (Çev. Ayşe Buğra, 2020)

The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Karl Polanyi, 1944 (Translated by Ayşe Buğra, 2020)