ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2459-0223

Yıl: 5 - Sayı: 9 – Kasım2019


On Dokuzuncu Yüzyıl Sonunda Irak ve Basra Körfezi Üzerinde İngiliz Hegemonyası:
Müşir Nusret Paşa’nın Raporu (İngilizce)

Erhan BEKTAŞ


Kuzey Kafkasya’dan Suriye’ye Yabancı Savaşçı Mobilizasyonunu Açıklamak:
Tarihsel Miras, Mevcut Ağlar ve Radikalleşmiş Kimlik (İngilizce)

Beyza Gülin GÜNEY


Terör, 11 Eylül’ün Psikolojik Etkileri ve İyileştirici Terapiler

Zeynep Gamze KALKANLI


Cumhuriyet’in Başkentinin Mekânsal Dönüşümü ve 1928-1930 Dönemi Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Yansımaları

Cemile Burcu KARTAL


Akademisyenlerde İş Doyumunun Algılanan Sosyal Destekle İlişkisinin İncelenmesi

Merve BAŞ, Melisa AKSU, Hüseyin ÜNÜBOL, Gökben HIZLI SAYAR