ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2717-7769

 

Dergimizin tüm sayıları https://dergipark.org.tr/tr/pub/uskudarsbd/archive ve https://www.sosyalbilimlerdergisi.com/makale-listesi adreslerinde daimi olarak arşivlenmektedir.

 

Yıl: 7 - Sayı: 13 – Kasım 2021


Tuğba AYDIN ÖZTÜRK ve Nick CROSSLEY

Sociological and Cultural Aspects of New Economic Models In Digital Music in Turkey

Türkiye’de Dijital Müzikteki Yeni Ekonomik Modellerin Sosyolojik ve Kültürel Yönleri


Liping HU

Çin’in Güneybatı Sınırında Yapılan Uluslararası Evliliklerdeki “Vietnamlı Kadın” Üzerine Bir İnceleme

A Study on the “Vietnamese Woman” in International Marriages on China's Southwest Border


Hüseyin SÜRÜCÜ

Terörizm Olgusuna Schrödinger’in Kedisi Olarak Bakmak

Viewing the Fact of Terrorism as Schrödinger's Cat


Vecih CUZDAN ve Nazlı KOCA

Lübnan’da Ortak Kimliğin Oluşumunda Sedir Devrimi’nin Rolü

The Role of the Cedar Revolution in the Formation of the Collective Identity in Lebanon


Emin KURTULUŞ ve Betül DÜŞÜNCELİ

Covid-19 Fobisi (Korkusu), Covid-19 Farkındalığı ve Genel Aidiyetleri Düzeyleri

Phobia (Fear) of Covid 19, Awareness of Covid-19 and Levels of General Belongingness


Servet ALP ve Özlem ÖZER

Ruh Sağlığı, Benlik Saygısı ve Başarı Yöneliminin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Research on the Study of Mental Health, Self-Esteem and Achievement Goals


Salih BİLGİN

Fısıldaşan Şehirler: 17. Yüzyılda İstanbul, Londra ve Paris Arasında Bilgi Akışı, John-Paul Ghobrial (Çev. Kahraman Şakul, 2020)

The Whispers of Cities: Information Flows in Istanbul, London, and Paris in the Age of William Trumbull, John-Paul Ghobrial, 2013