Makale

Makale

Çin’in Hegemonya Mücadelesinde Yumuşak Gücün Rolü

The Role of Soft Power in China's Struggle for Hegemony

Zekeriyya AKDAĞ
Yıl 2022, Sayı 15, Sayfalar:203-224

China’s political influence is growing in tandem with its economic and military might. The rise of China triggers significant changes in the regional and global order. As China’s material power increases, it poses a serious challenge to the global hegemony of the USA in almost every field. It is unclear whether China's advances in many kinds of power parameters will lead to a change in predominance. Although China has made significant progress in hard power, it has not shown the same success in soft power. This study focuses on the role of China's soft power in the struggle for global hegemony. The study aims to answer the question of how important soft power is in building hegemony. In the research, the effectiveness and limits of China's soft power are analyzed. The study argues that China's achievements in soft power are not enough for it to build a global hegemony. It is concluded that China's shortcomings in soft power are the biggest obstacle to the country's ability to build a regional and global order.

Çin’in politik etkisi ülkenin ekonomik ve askeri gücündeki yükselişle birlikte artmaktadır. Çin’in yükselişi bölgesel ve küresel düzende önemli değişimleri tetiklemektedir. Çin’in maddi güç alanındaki yükselişi, ABD’nin küresel hegemonyasına hemen her alanda ciddi bir meydan okumaya yol açmaktadır. Çin’in birçok güç parametresinde elde ettiği başarıların bir hegemonya değişimine yol açıp açmayacağı merak edilmektedir. Çin, sert güç alanında önemli ilerlemeler kaydetmesine rağmen, yumuşak güç alanında aynı başarıyı gösterememiştir. Bu çalışma, Çin’in yumuşak gücünün küresel hegemonya mücadelesindeki rolüne odaklanmaktadır. Çalışma, yumuşak gücün hegemonya inşa etmede nasıl bir önem arz ettiği sorusuna cevap vermeyi amaçlamaktadır.  Çalışmada Çin’in yumuşak gücünün etkinliği ve sınırları analiz edilmektedir. Çin’in yumuşak güç alanında elde ettiği başarıların küresel bir hegemonya inşa edebilmesi için yeterli olmadığı iddia edilmektedir. Çin’in yumuşak güç alanındaki eksikliklerinin, ülkenin bölgesel ve küresel bir düzen inşa etmesinin önündeki en büyük engel olduğu sonucuna varılmaktadır.