Makale

Makale

Fenomen Aktivizmi: Çevreci Fenomenler Üzerine Bir Araştırma

Activist Influencers: An Exploratory Analysis About Greenfluencers

Nihal KOCABAY ŞENER,Gözde ÖYMEN ENGİNDENİZ
Yıl 2023, Sayı 16, Sayfalar:127-152

Nowadays, with the rapid developments in digital technologies, the media where consumers share information have also increased. Some people who post in these various media become famous for their persuasion skills and have become influencers by reaching a high number of followers. While the influencers often take part in the marketing communication activities of the brands, they can sometimes share about social problems with their activist identities. These posts include topics such as sustainability, environment, climate crisis, savings, women's rights, animal rights, capsule cabinet and minimalism. Within the scope of this study, the posts, reels and stories of 8 accounts that produce content on Instagram and which can be defined as environmental influencers were examined and the category they shared the most, the topics they drew attention to and the sectoral distribution of brand collaborations were revealed by content analysis. Accordingly, the most shared category is suggestions. The topics that attracted attention were the capsule cabinet, climate crisis, waste-free life, sustainability and savings, and it was concluded that they did not cooperate with many brands. If there is any cooperation, they are most likely the vegan brands.

Son yıllarda, dijital teknolojilerde yaşanan hızlı gelişmeler ile tüketicilerin bilgi paylaşımında bulunduğu mecralar da artış göstermiştir. Bu mecralarda paylaşım yapan bazı kişiler ikna becerileri ile ünlü olup, yüksek takipçi sayısına ulaşarak fenomenler haline gelmişlerdir. Fenomenler, çoğu zaman markaların pazarlama iletişimi çalışmalarında yer alırken, kimi zaman da aktivist kimlikleri ile toplumsal sorunlarla ilgili paylaşımlarda bulunabilmektedir. Bu paylaşımlar arasında sürdürülebilirlik, çevre, iklim krizi, tasarruf, kadın hakları, hayvan hakları, kapsül dolap ve minimalizm gibi konular da bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında Instagram’da içerik üreten ve “çevreci fenomen” olarak tanımlanabilecek olan 8 hesabın paylaşımları incelenerek en çok hangi kategoride paylaşım yaptıkları, dikkat çektikleri konu başlıkları ve marka iş birliklerinin sektörel dağılımı içerik analizi yönetimi ile ortaya çıkarılmıştır. Buna göre, en çok paylaşım yapılan kategori önerilerdir. Dikkat çekilen konu başlıkları kapsül dolap, iklim krizi, atıksız yaşam, sürdürülebilirlik ve tasarruf kavramları olup, çok fazla marka iş birliğine gittikleri görülmemiş, marka iş birliği var ise de genellikle vegan ürünler üzerinde odaklanıldığı sonucuna varılmıştır.