Remove filtering

Years

Year 2023

Year 2022

Year 2021

Year 2020

Year 2019

Year 2018

Year 2017

Year 2016

Year 2015

Categories

Authors

Articles

Makale

Avcil Cumhur,Bulut Hüseyin,Sayar Gökben Hızlı

Psikiyatrik Hastalıklar ve Damgalama

Psychiatric Disease and Stigmatization

PDF

Makale

UĞURLU Saadet

Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi

Content Management In Brand Communication, New Media and Social Media

PDF

Makale

KÖNİ Hasan

Uluslararası Hukuk Politikaları

The Politics of International Law

PDF

Makale

ARSLAN İbrahim

Yemen: İstikrarsızlaştırılan Bir Ülkede Bölgesel/ Küresel Güç Mücadelesi

Yemen: Regional/Global Power Struggle In A Destabilised Country

PDF

Makale

KAVAKÇI Merve

Türkiye’nin Milli Kimliğinin Yapı Sökümü: Öncesi ve Şimdi (Postkolonyal Bir Eleştiri)

Deconstruction Of Turkey’s National Identity: Then And Now (A Postcolonial Critique)

PDF

Makale

ELGÜN Rabia,DAŞDEMİR Ünzile

Kendimizi Başkasının Yerine Koymak: Türkiye’de Ayakkabı Giyme Pratikleri ve Medya Temsilleri Üzerine Postkolonyal Bir Analiz

Putting Yourself Into Someone’s Shoes: A Postcolonial Analysis About Shoe Wearing Practices And Representations Through Media In Turkey

PDF

Makale

UZBAY İ. Tayfun

Beyni Anlamak Sadece Nörobilim ile Mümkün Mü? Beyin Yüzyılında Nörolojik Bilimlerden Sosyal Bilimlere Yeni Açılımlar, Yeni Yaklaşımlar

Is It Possible To Understand The Brain By Only Neuroscience? New Expansions And Approaches From Neurological Sciences To Social Sciences In The Brain Century

PDF

Makale

DAPİAPİS Nihal TOROS

Pazarlama İletişimi Açısından İnternet Ortamında Kullanılan Ağızdan Ağıza Pazarlama Tekniklerinin Marka Tercihine Etkisi

The Effect Of E-Womm Methods On Brand Preferences Through Marketıng Communıcatıons Framework

PDF

Makale

DAĞLI Özgül,HACIBEKTAŞOĞLU Elçin

Televizyon Reklamlarının Çocuk-Aile İlişkisi ve Boş Zaman Kavramı Ekseninde Değerlendirilmesi

The Evaluation Of Tv And Tv Commercials On The Framework Of Parent-Child Relationships And Spare Time Concept

PDF

Makale

YILGÜR Egemen

Tarihsel Perspektiften Peripatetik ve AvcıToplayıcı Stratejilerin Geçiş

Transitivity Of Peripatetic And Hunter-Gatherer Strategies From A Historical Perspective

PDF