Article

Makale

Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi

Content Management In Brand Communication, New Media and Social Media

UĞURLU Saadet
Year 2016, Issue 2, Pages:203-227

Information communication technologies have been changed and spread rapidly so that they caused major changes in communication systems and applications of brand communication. This study discusses how new media turns individuals into medium, the changing face of brand communication and producing the right content for the mass media. In today’s world, social and new media with their dialogue based two-way communication structure have showed the changes in content management and new media which is managed by the mass. In this study, a theoretical research with a qualitative analysis has been made by analyzing the content methods used in new and social media in various sectors (such as construction, tourism, shopping malls, retail, health, education etc.) from 2005 to 2015. The problematic of the study is that the old media and new media use different methods while creating content. In ideological and brand communication framework; methods which can be used in social and new media, social media content management, establishing the content production form the basic purpose of this study.

Hızla değişen ve yayılan bilgi iletişim teknolojileri, marka iletişiminin uygulamalarında ve iletişim sistemlerinde köklü dönüşümlere neden olmaktadır. Çalışma, yeni medya araçlarıyla, bireylerin mecra olmaları ve bu alanda kullanılan, değişen ‘Marka İletişimi’ni ve değişen kitle iletişim araçlarına doğru içerik üretimini ele almaktadır. Günümüzde sosyal ve yeni medya; diyaloğa dayalı, çift yönlü, etkileşimli iletişime izin veren yapısıyla, kitlelerin yönettiği yeni medya ve onların içerik yönetiminde değişimleri ortaya koymuştur. Bu çalışmada 2005-2015 yılları arasında farklı sektörlerde (inşaat, turizm, alışveriş merkezleri, perakende, sağlık, eğitim, vb.) yeni ve sosyal medyada kullanılan içerik yöntemleri gözden geçirilerek derlenerek, teorik inceleme ile nitel bir çözümleme yapılmıştır. Çalışmanın sorunsalı, eski medya ile yeni medyanın içerik hazırlanırken farklı yöntemler kullanıyor olmasıdır. İdeolojik ve marka iletişimi bağlamında; sosyal ve yeni medyaya yönelik olarak kullanabileceği yöntemler, sosyal medya içerik yönetimi, içerik üretiminin saptanması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır