Article

Makale

Beyni Anlamak Sadece Nörobilim ile Mümkün Mü? Beyin Yüzyılında Nörolojik Bilimlerden Sosyal Bilimlere Yeni Açılımlar, Yeni Yaklaşımlar

Is It Possible To Understand The Brain By Only Neuroscience? New Expansions And Approaches From Neurological Sciences To Social Sciences In The Brain Century

UZBAY İ. Tayfun
Year 2015, Issue 1, Pages:119-155

Throughout the past century, researches to understand brain focused on medicine, specifically on neuroanatomy, neurology and brain surgery fields. After the second half of the century, the mechanism of transmission and communication between neurons and its contribution to mind and behaviors were demonstrated through several important discoveries. Although significant improvements were made in brain functions and mechanisms of brain disorders, there is still much to be carried out. For instance, it could not be completely clarified yet how mind and free-will occur and work in brain? On the other hand, brain is not only related to medicine, but also to other areas and disciplines of life, science, social sciences, art and humanities such as engineering, psychology, politics law, philosophy, sociology and ethics. Thus, some new and interesting areas such as neuroethics, neuromarketing, neurophilosophy, neurolaw and neurohistory have developed. In this article, the ever-increasing contribution of social sciences in better understanding process of brain has been investigated with recent models.

Geçtiğimiz yüzyıl boyunca beyni anlamaya yönelik çalışmalar tıp alanında ve özellikle nöroanatomi, nöroloji ve beyin cerrahisi alanlarında yoğunlaşmıştı. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren çok önemli bilimsel keşiflerle sinir hücreleri arasındaki iletişimin işleyiş biçimi ve bunun düşünce ve davranışlara katkısı ortaya konmuştur. Nörobilim çalışmaları ile beynin işleyişi ve beyin hastalıklarının oluşum düzenekleri ile ilişkili önemli aşamalar gerçekleştirilmişse de alınacak daha çok yol vardır. Örneğin, zihnin ve özgür iradenin nasıl ortaya çıktığı ve nasıl işlediği hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Öte yandan, beyin sadece tıp ile değil mühendislik gibi fen bilimlerinin başka alanlarının yanı sıra psikoloji, siyaset, hukuk, felsefe, etik ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin önemli alanları ile çeşitli sanat dallarının da doğrudan ilgi alanı içine girmiştir.Bunun sonucu olarak nöroetik, nöropazarlama, nörofelsefe, nörohukuk ve nörotarih gibi yeni disiplinler ortaya çıkmıştır. Bu makalede beyni daha iyi anlama sürecinde sosyal bilimlerin giderek artan katkısı güncel örnekler üzerinden irdelenmektedir