Years

Year 2023

Year 2022

Year 2021

Year 2020

Year 2019

Year 2018

Year 2017

Year 2016

Year 2015

Categories

Authors

Articles

Makale

Doğan DEMİRKIRAN,Ali Faik DEMİR

Bir Dış Politika Aracı Olarak Gastronomi: Türk Mutfağı ve Türkiye’nin Gastrodiplomasi Girişimleri

Re-Thinking Gastronomy as a Foreign Policy Instrument: Turkish Cuisine and Turkey’s Gastrodiplomacy Activism

PDF

Makale

Sezgin SEZGİN,Umut YERTÜM

Blockchain Çağında Yerel Temsiliyet Tartışmaları: Flux Party Örneği

Representation Debates in the Blockchain Age: The Example of Flux Party

PDF

Makale

Seda ÖZMEN

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun Erken Döneminde Yahudilerle İlgili İmparator Kararnameleri Üzerine Bir İnceleme

An Analysis on the Imperial Decrees Concerning the Jews in the Early Period of the Holy Roman Empire

PDF

Makale

Ali Özgür GÜRSOY

Eleştiri ve Polemiğin Ötesinde: Çevrimiçi ve Dışı Kamusal Tartışmalar Üzerinden Bakım Etiğinin Sınırlarının Sorgulanması

Beyond Critique and Polemic: Public Debate On and Offline as a Test for the Ethics of Care

PDF

Makale

Rumeysa ÇOBAN,Numan TURAN

Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Tutumlarının ve Ebeveynler Arası Çatışmanın Genç Yetişkinlerin Kişilerarası İletişim Becerisi ile Olan İlişkisi: Öz Duyarlığın Aracı Rolü

Perceived Parental Styles and Parental Conflicts Predicting Emerging Adults’ Interpersonal Communication Skills: Mediator Role of Self-Compassion

PDF

Makale

Hasan ÖZDEMİR

Kitap Değerlendirmesi: Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi, Jonice Webb ve Christine Musello (Çev. Gülsüm Arıkan, Sola Yayınları, 2018)

Book Review: Running On Empty, Jonice Webb and Christine Musello (Morgan James Publishing, 2012)

PDF

Makale

Hakan Ömer TUNCA,Altan ÖZKİL

Suriyelilere Yönelik Güvenlik Algısı: İzmir Örneği

Security Perceptions Towards Syrians: The Case of İzmir

PDF

Makale

Hüseyin KÖSE,Tahir BİNGÖL

Türkiye Muhafazakâr Siyasetinde Kardeşlik ve Din Kardeşliği Söylemi: AK Parti Mitingleri

The Discourse of Brotherhood and Religious Fellowship in the Conservative Politics of Turkey: AK Party Rallies

PDF

Makale

Svetlana SARİBAYOVA

Uluslararası İlişkilerde Terörizm ve Diaspora İlişkileri: ASALA ve Ermeni Diasporası

Relationship between Terrorism and Diaspora: ASALA and the Armenian Diaspora

PDF

Makale

Salih BAŞKUTLU

Genç Almanya Birliği “Jungdeutschland-Bund’un (JDB)” Yöneticilerinden Heinrich Leonhard Emanuel Von Hoff’un Osmanlı Devleti Bünyesindeki Faaliyetleri

The Activities of Heinrich Leonhard Emanuel Von Hoff, One of the Managers of the Young Germany Union “Jungdeutschland-Bund (JDB)” in the Ottoman Empire

PDF