Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 2022

Yıl 2021

Yıl 2020

Yıl 2019

Yıl 2018

Yıl 2017

Yıl 2016

Yıl 2015

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

CUZDAN Vecih,KOCA Nazlı

Lübnan’da Ortak Kimliğin Oluşumunda Sedir Devrimi’nin Rolü

The Role of the Cedar Revolution in the Formation of the Collective Identity in Lebanon

PDF

Makale

KURTULUŞ Emin,DÜŞÜNCELİ Betül

Covid-19 Fobisi (Korkusu), Covid-19 Farkındalığı ve Genel Aidiyetleri Düzeyleri

Phobia (Fear) of Covid 19, Awareness of Covid-19 and Levels of General Belongingness

PDF

Makale

ALP Servet,ÖZER Özlem

Ruh Sağlığı, Benlik Saygısı ve Başarı Yöneliminin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Research on the Study of Mental Health, Self-Esteem and Achievement Goals

PDF

Makale

BİLGİN Salih

Fısıldaşan Şehirler: 17. Yüzyılda İstanbul, Londra ve Paris Arasında Bilgi Akışı, John-Paul Ghobrial (Çev. Kahraman Şakul, 2020)

The Whispers of Cities: Information Flows in Istanbul, London, and Paris in the Age of William Trumbull, John-Paul Ghobrial, 2013

PDF

Makale

DUMAN Ahmed Hayri

Dış Politika Yapımında Liderler ve Yerel Etkenler: Nasır ve Mursi Örnekleri

Domestic Factors and Leaders in Foreign Policy Making: The Cases of Nasser and Morsi

PDF

Makale

KARATAŞ İbrahim

AK Parti Döneminde Türk Dış Politikasında Kardeşlik Söylemi

The Discourse of Brotherhood in Turkish Foreign Policy during the AK Party Era

PDF

Makale

GÜLERCE Hakan,ÇORLU Rukiye

Yükseköğretimdeki Suriyeli Sığınmacı Öğrenciler: Uyum ve Çatışma Alanları

Social Cohesion and Conflict Areas of Syrian Asylum Seeker Students in Higher Education

PDF

Makale

ERYÖRÜK Birgül KAPAKLIKAYA,ÖZDOĞRU Asil Ali

Belçikalı Türk Göçmenlerde Kültürleşme Stratejileri ve Ebeveynlik Tutumu

Acculturation Strategies and Parenting Attitudes Among Belgian Turkish Immigrants

PDF

Makale

ÇELIK Ali Ruhan

Günahlarımız İçin Başkasını Suçlamanın Dayanılmaz Hafifliği (Günah Keçisi)

The Unbearable Lightness Of Blaming Others For Our Sins (Scapegoat)

PDF

Makale

ÇEVİK Veli Ahmet

Tarihin En Kapsamlı Soğuk Zincir Uygulaması: Koronavirüs (Covid-19) Aşısının Lojistiğinde Karşılaşılan Zorluklar

The Most Comprehensive Cold Chain Application in History: Challenges in Logistics of Covid-19 Vaccine

PDF