Articles

Makale

Umutcan TARCAN,Tuba KANCI

Öteki Olarak İnsan: Posthümanist Kuramda Öznellik ve İdeoloji

Human as the Other: Subjectivity and Ideology in Posthumanist Theory

PDF

Makale

İshak TURAN

Avrupa Enerji Güvenliği Açısından Hazar Havzasının Artan Önemi: Rusya-Ukrayna Savaşı Bağlamında Bir Değerlendirme

Increasing Importance of the Caspian Basin for European Energy Security: An Evaluation in the Context of the Russo-Ukrainian War

PDF

Makale

Zekeriyya AKDAĞ

Çin’in Hegemonya Mücadelesinde Yumuşak Gücün Rolü

The Role of Soft Power in China's Struggle for Hegemony

PDF

Makale

Zhuldyz KANAPİYANOVA

Türkmenistan’ın Doğal Gaz İş Birlikleri ve Projeleri

Natural Gas Cooperation and Projects of Turkmenistan

PDF

Makale

Yunus Emre ÇAKIR

İstanbul’da Demografi ve Göç (1840-1842): İstanbul’un Aylık Nüfus Raporları Üzerine Bir Analiz Denemesi

Demography and Migration in Istanbul (1840-1842): An Analytical Essay on Monthly Population Reports of Istanbul

PDF

Makale

M. Fatih ÇALIŞIR

Ösekli Şeyhî İbrahim Efendi (öl. 1686’dan sonra) ve Tarihçesi

Sheykhi Ibrahim Efendi of Osijek (d. after 1686) and His Concise History

PDF

Makale

Haydeh FARAJI,Tilbe ÖZARABACI

Borderline Kişilik Özellikleri ile Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu ve Şiddete Yönelik Tutum Arasındaki İlişkiler

The Relationships between Borderline Personality Traits, Offence-Related Feelings of Shame and Guilt and Attitudes towards Violence

PDF

Makale

Yüksel BEKAROĞLU DOĞAN

Pandemi, Zorunlu Kapatma ve Yaşlıların Gündelik Hayat Deneyimleri

Pandemic, Lockdown, and Everday Experiences of Elderly Adults

PDF