Articles

Yayın Hakkında

Baydur Mithat

Editörden

Editor’s Note

PDF

Makale

ÖZKAN Muhammet Fatih

Demokratların Dış Politika Gelenekleri Bağlamında Obama’nın Suriye Politikası

The Syrian Policy of Obama in the Context of Foreign Policy Traditions of Democrats

PDF

Makale

ERGÜÇ Veysel

Cumhuriyetçilik Düşüncesinde Özgün Bir Yaklaşım: Philip Pettit ve Tahakkümsüzlük Olarak Özgürlük

An Original Approach in Republicanism Thought: Philip Pettit and Freedom as Non-Domination

PDF

Makale

OSMANOĞLU Ömer

Hegel’den Marcuse’ye Yabancılaşma Olgusu

On the Concept of Alienation: From Marcuse to Hegel

PDF

Makale

BARAN Devrim

Tasarımın Diyalektiği: Diyalektik Kavrayışla Tasarım Kavramına Dokunma Denemesi

Dialectic of the Design: Experiment of Touching the Concept of the Design with Dialectic Comprehension

PDF

Makale

DİKER Can

Batı-Dışı’nın Yeniden Üretimi: ‘Mustang’ Filminin Sosyopolitik Bağlamda Değerlendirilmesi

Re-Construction of Non-West: Evaluation of the Film ‘Mustang’ in Sociopolitical Context

PDF

Yayın Hakkında

Baydur Mithat

Editörden

Editor’s Note

PDF

Makale

ÜREN Mustafa

Çıkar ve Güç Dengesi Kıskacındaki Ahıska Türkleri Sorunu

The Issue of Ahıska Turks in The Clamp of The Balance of Power And Interest

PDF

Makale

GÖKÇE Emrah Utku

Suudi Arabistan’da Arap Baharını Engelleyen İç Dinamikler

Domestic Dynamics Preventing Arab Spring

PDF

Makale

ODABAŞI İ. Arda

Osmanlı Matbuatında Milliyetçilik ve Psikoloji

Nationalism and Psychology in the Ottoman Press

PDF