Article

Makale

Suudi Arabistan’da Arap Baharını Engelleyen İç Dinamikler

Domestic Dynamics Preventing Arab Spring

GÖKÇE Emrah Utku
Year 2016, Issue 2, Pages:41-73

The discovery of oil in the Middle East affected the political, economic and social structure of states in the region, which have got oil. This case caused to the emerging of rentier states which gain a large part of their national income from oil export. In this article, it was examined by means of Rentier State Theory (RST) how Saudi Arabia protected its own political stability during the uprisings. Saudi Arabia is a rentier state because of the fact that a large portion of its national income is based on oil revenues. According to RST; Oil revenue is the most important factor, which affects administration, taxing and representation system, and opposition movements; and which provides continuity of the domestic policies. The uprisings have not occurred in Saudi Arabia due to this main factor and its effects. It is not expected any change in Saudi Arabia in the near future

Orta Doğu’da petrolün keşfi, petrole sahip bölge devletlerinin politik, ekonomik ve sosyal yapısını etkilemiş; bu durum milli gelirlerinin büyük bir kısmını petrol ihracatından elde eden rantiye devletlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu makalede Arap Baharı bağlamında Orta Doğu petrol ülkelerinden Suudi Arabistan’ın ayaklanmalar sırasında siyasal istikrarını nasıl koruduğu, Rantiye Devlet Teorisi (RDT) aracılığıyla incelenmiştir. Suudi Arabistan, milli gelirinin büyük kısmını petrolden elde ettiğinden rantiye devlet olarak tanımlanmaktadır. RDT’ye göre; petrol gelirleri, yönetimi, vergilendirme ve temsiliyet sistemini, muhalefet hareketlerini etkileyen ve mevcut iç politikaların sürekliliğini sağlayan en önemli unsurdur. Bu temel unsurdan ve onun etkilerinden dolayı Suudi Arabistan’da ayaklanmalar yaşanmamış ve yakın gelecekte de Suudi Arabistan’da bu yönde bir değişiklik beklenmemektedir.