Article

Makale

Cumhuriyetçilik Düşüncesinde Özgün Bir Yaklaşım: Philip Pettit ve Tahakkümsüzlük Olarak Özgürlük

An Original Approach in Republicanism Thought: Philip Pettit and Freedom as Non-Domination

ERGÜÇ Veysel
Year 2016, Issue 3, Pages:37-63

An important notion for republicanism thought is freedom. The freedom notion in republicanism thought was based on participation during Ancient Greek then it was based on law during Ancient Rome. The republican philosophers during modernity tried to set a balance between negative freedom and participation. Philip Petitt, who is a contemporary republican, tried to contribute to this balance from an original perspective.

Cumhuriyetçilik düşüncesinin üzerine eğildiği önemli kavramlardan biri özgürlüktür. Cumhuriyetçilik düşüncesinde özgürlük, Antik Yunan döneminde katılıma, Roma döneminde ise hukuka dayandırılmıştır. Modern dönemde yaşayan cumhuriyetçi düşünürler ise, negatif özgürlük ve katılım arasında bir denge kurmaya çalışmışlardır. Çağdaş bir cumhuriyetçi olan Philip Pettit de bu dengeye özgün bir bakışla katkıda bulunmaya çalışmıştır