Makaleler

Makale

Aydın ÖZTÜRK Tuğba,Nick CROSSLEY

Türkiye’de Dijital Müzikteki Yeni Ekonomik Modellerin Sosyolojik ve Kültürel Yönleri

Sociological and Cultural Aspects of New Economic Models In Digital Music in Turkey

PDF

Makale

HU Liping

Çin’in Güneybatı Sınırında Yapılan Uluslararası Evliliklerdeki “Vietnamlı Kadın” Üzerine Bir İnceleme

A Study on the “Vietnamese Woman” in International Marriages on China's Southwest Border

PDF

Makale

SÜRÜCÜ Hüseyin

Terörizm Olgusuna Schrödinger’in Kedisi Olarak Bakmak

Viewing the Fact of Terrorism as Schrödinger's Cat

PDF

Makale

CUZDAN Vecih,KOCA Nazlı

Lübnan’da Ortak Kimliğin Oluşumunda Sedir Devrimi’nin Rolü

The Role of the Cedar Revolution in the Formation of the Collective Identity in Lebanon

PDF

Makale

KURTULUŞ Emin,DÜŞÜNCELİ Betül

Covid-19 Fobisi (Korkusu), Covid-19 Farkındalığı ve Genel Aidiyetleri Düzeyleri

Phobia (Fear) of Covid 19, Awareness of Covid-19 and Levels of General Belongingness

PDF

Makale

ALP Servet,ÖZER Özlem

Ruh Sağlığı, Benlik Saygısı ve Başarı Yöneliminin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Research on the Study of Mental Health, Self-Esteem and Achievement Goals

PDF

Makale

BİLGİN Salih

Fısıldaşan Şehirler: 17. Yüzyılda İstanbul, Londra ve Paris Arasında Bilgi Akışı, John-Paul Ghobrial (Çev. Kahraman Şakul, 2020)

The Whispers of Cities: Information Flows in Istanbul, London, and Paris in the Age of William Trumbull, John-Paul Ghobrial, 2013

PDF