ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2717-7769

Kurullar

Üsküdar Üniversitesi Adına Sahibi

A. Furkan Tarhan
Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı


YAYIN KURULU

Prof. Dr. Amr Abdalla, University for Peace

Prof. Dr. Wolfgang Gieler, Friedrich Schiller Jena Üniversitesi

Prof. Dr. Soner Karagül, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Köni, İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Birûni Üniversitesi

Prof. Dr. Cumhur Taş, Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Vanessa Tinker, Collegium Civitas


YAZI KURULU

Arş. Gör. Dr. Cemal Cem Anarat, Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Deniz Atacan, Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Salih Bilgin, Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Bengi Çakmak, Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Doğan Demirkıran, Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Beril Sercem Şengül, Üsküdar Üniversitesi


DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Sevil Atasoy, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Sevtap Demirci, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Barış Erdoğan, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Mohammad Faghfoory, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı, İbn Haldun Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Sarı, Doğuş Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ateş Uslu, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Selçuk Akşin Somel, Sabancı Üniversitesi