ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2459-0223

Makale Çağrısı

 

Sizi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmak üzere makale göndermeye davet ediyoruz. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yazım esaslarına uygun olarak hazırlayacağınız makalenizi uusbd@uskudar.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.