Makale

Makale

Türkiye’de Dijital Müzikteki Yeni Ekonomik Modellerin Sosyolojik ve Kültürel Yönleri

Sociological and Cultural Aspects of New Economic Models In Digital Music in Turkey

Aydın ÖZTÜRK Tuğba,Nick CROSSLEY
Yıl 2021, Sayı 13, Sayfalar:295-332

This research explained new economic models in the digital music industry in view of cultural, technological, and sociological aspects. The importance of local entrepreneurship, as well as global markets, were accessed. There have been many developments in digital music in the past two decades. These developments have affected relations between the digital economy and music technology. The study is mainly focused on the Turkish music market. Why the subscription and bundling models are on the rise? How does an economic merger between telecommunication companies and digital music services work? What are the effects of the recent developments in technology, in particular smartphones on music industry? The partnership of Turkcell, the largest GSM operator in Turkey, and one of the top 5 in Europe and Turkish digital music service Fizy was exemplified. Thus, the significance of local markets in the digital era, expectations of the audiences, the applicability of streaming, and bundling economic models in Turkey have been examined.

Bu araştırma, dijital müzik endüstrisindeki yeni ekonomik modelleri kültürel, teknolojik ve sosyolojik açılardan açıklamaktadır. Küresel pazarların yanı sıra yerel girişimciliğin önemi de incelenmiştir. Son yirmi yılda, dijital müzikte birçok gelişme olmuştur. Bu gelişmeler dijital ekonomi ve müzik teknolojisi arasındaki ilişkileri etkilemiştir. Çalışma ağırlıklı olarak Türkiye’deki müzik piyasasına odaklanmıştır. Abonelik ve paket satış modelleri neden artmaktadır? Telekomünikasyon şirketleri ile dijital müzik hizmetleri arasındaki ekonomik birleşme nasıl işler? Başta akıllı telefonlar olmak üzere, teknolojideki son gelişmelerin müzik sektörüne etkileri nelerdir? Makalede, Türkiye’nin en büyük GSM operatörü ve Avrupa’nın ilk 5’inden biri olan Turkcell ile Türk dijital müzik servisi Fizy’nin ortaklığı örneklenmiştir. Böylece dijital çağda yerel pazarların önemi, izleyicilerin beklentileri, stream’in uygulanabilirliği ve Türkiye’de paket satış ekonomik modelleri incelenmiştir.