Makale

Makale

Aristoteles’in Rüya Teorisi ve “Rüyalar Üzerine” Adlı Eserinin Çevirisi

Aristotle’s Theory of Dreams and the Translation of “On Dreams”

OSMANOĞLU Ömer
Yıl 2017, Sayı 4, Sayfalar:139-173

The dream is a matter of interest to philosophers as well as to theologians and psychologists. The dreams are generally discussed around the nature of dreams, and its formation and functions and interpretation by the dream. Aristotle is the first philosopher who thoroughly investigated the matter of dream. In his three essays on dreams, he investigated the nature of sleep and dreams, whether it is possible to prophesy by the dreams. Aristotle studied dreams based on a psychological, biological, physiological and naturalistic unity. In this article, we discussed Aristotle’s theories about dreams. Firstly, we focused on the Pre–Socratic philosophers and Plato’s claims about dreams. Then, we examined and evaluated the theories of Aristotle. We also discussed the theories of Bergson, Freud, Adler and Jung about dreams. In the last part of the work, the Turkish translation of Aristotle’s work: “On Dreams” from the English edition is attached.

Rüya konusu teologlar ve psikologlar kadar filozofların da ilgisini çeken bir konu olmuştur. Rüya konusu genel olarak rüyanın mahiyeti, oluşumu, işlevleri ve yorumlanması etrafında tartışılmaktadır. Rüyaları kapsamlı bir biçimde ele alan isimlerin başında Aristoteles gelmektedir. Konu hakkında kaleme aldığı üç incelemede uyku ve rüyanın mahiyeti ve uykuda kehanetin mümkün olup olmadığını soruşturan Aristoteles, meseleleri psikolojik, biyolojik, fizyolojik ve doğalcı bir bütünlük içinde incelemiştir. Bu makalede, Aristoteles’in rüyalar hakkındaki düşünceleri ele alınmaktadır. Çalışmamızda kendisinden önceki filozofların rüyalar hakkında ileri sürmüş olduğu iddialar ana hatlarıyla ele alındıktan sonra Aristoteles’in teorileri incelenip değerlendirilmektedir. Çalışmada ayrıca Bergson, Freud, Adler ve Jung’un konu hakkındaki fikirlerine de atıflar yapılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise Aristoteles’in “Rüyalar Üzerine” adlı eserinin İngilizceden Türkçeye yaptığımız çevirisi yer almaktadır