Makaleler

Yayın Hakkında

Baydur Mithat

Editörden

Editor’s Note

PDF

Makale

ÜREN Mustafa

Çıkar ve Güç Dengesi Kıskacındaki Ahıska Türkleri Sorunu

The Issue of Ahıska Turks in The Clamp of The Balance of Power And Interest

PDF

Makale

GÖKÇE Emrah Utku

Suudi Arabistan’da Arap Baharını Engelleyen İç Dinamikler

Domestic Dynamics Preventing Arab Spring

PDF

Makale

ODABAŞI İ. Arda

Osmanlı Matbuatında Milliyetçilik ve Psikoloji

Nationalism and Psychology in the Ottoman Press

PDF

Makale

AKSAY Nursem Keskin,YAPAR Zeynep,ARSLAN Yasin,YAVUZ Rabia,ARMAGAN Merve

Boş Zaman Söylemi Üzerinden Alışveriş Merkezlerinin Postkolonyal Mekan Olarak Kurgulanışı: İstanbul’daki Alışveriş Merkezleri Örnekleri

Creating Shopping Malls as Postcolonial Spaces through Leisure Time Discourses: The Example of Shopping Malls in Istanbull

PDF

Makale

Öykü Canan KARA DÖNMEZ

Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu

The Right to Work of Foreigners in Turkey: Syrians Situation in The Labor Market

PDF

Makale

Avcil Cumhur,Bulut Hüseyin,Sayar Gökben Hızlı

Psikiyatrik Hastalıklar ve Damgalama

Psychiatric Disease and Stigmatization

PDF

Makale

UĞURLU Saadet

Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi

Content Management In Brand Communication, New Media and Social Media

PDF