Makaleler

Makale

Umutcan TARCAN,Tuba KANCI

Öteki Olarak İnsan: Posthümanist Kuramda Öznellik ve İdeoloji

Human as the Other: Subjectivity and Ideology in Posthumanist Theory

PDF