Makaleler

Makale

Rumeysa ÇOBAN,Numan TURAN

Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Tutumlarının ve Ebeveynler Arası Çatışmanın Genç Yetişkinlerin Kişilerarası İletişim Becerisi ile Olan İlişkisi: Öz Duyarlığın Aracı Rolü

Perceived Parental Styles and Parental Conflicts Predicting Emerging Adults’ Interpersonal Communication Skills: Mediator Role of Self-Compassion

PDF