Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 2022

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

İshak TURAN

Avrupa Enerji Güvenliği Açısından Hazar Havzasının Artan Önemi: Rusya-Ukrayna Savaşı Bağlamında Bir Değerlendirme

Increasing Importance of the Caspian Basin for European Energy Security: An Evaluation in the Context of the Russo-Ukrainian War

PDF