Makale

Makale

Türkmenistan’ın Doğal Gaz İş Birlikleri ve Projeleri

Natural Gas Cooperation and Projects of Turkmenistan

Zhuldyz KANAPİYANOVA
Yıl 2022, Sayı 15, Sayfalar:225-242

Most of the state budget of Turkmenistan, the world’s fourth richest in natural gas, is provided by energy resources. In this context, the security and sustainability of the country’s natural gas exports are important. Turkmenistan, which exports natural gas to Russia, Iran and China, tries to develop projects in the context of interdependence in different directions, such as TAPI (Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India) natural gas pipeline and TCP (Trans-Caspian Pipeline), apart from these countries. The aim of the study is to examine Turkmenistan’s natural gas cooperation on the basis of countries and projects and to reveal the details of this cooperation. The study was conducted within the framework of neoliberal theory and it was concluded that Turkmenistan tried to diversify its energy policy within the framework of mutual cooperation

Dünyanın doğal gaz bakımından dördüncü en zengin ülkesi olan Türkmenistan’ın devlet bütçesinin büyük bir kısmı enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu bağlamda ülkenin doğal gaz ihracatının güvenliği ve sürdürülebilirliği önem arz etmektedir. Rusya, İran ve Çin’e doğal gaz ihraç eden Türkmenistan, bu ülkeler dışında TAPI (Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan) boru hattı ve TCP (Trans Hazar Boru Hattı) gibi farklı yönlerde karşılıklı bağımlılık bağlamında projeler geliştirmeye çalışmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkmenistan doğal gaz işbirliğini ülkeler ve projeler bazında incelemek ve bu işbirliklerinin detayları ile püf noktalarını ortaya koymaktır. Çalışma neoliberal teori çerçevesinde yürütülmüş, Türkmenistan’ın karşılıklı işbirliği çerçevesinde enerji politikasını çeşitlendirmeye çalıştığı sonucuna varılmıştır.Dünyanın doğal gaz bakımından dördüncü en zengin ülkesi olan Türkmenistan’ın devlet bütçesinin büyük bir kısmı enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu bağlamda ülkenin doğal gaz ihracatının güvenliği ve sürdürülebilirliği önem arz etmektedir. Rusya, İran ve Çin’e doğal gaz ihraç eden Türkmenistan, bu ülkeler dışında TAPI (Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan) boru hattı ve TCP (Trans Hazar Boru Hattı) gibi farklı yönlerde karşılıklı bağımlılık bağlamında projeler geliştirmeye çalışmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkmenistan doğal gaz işbirliğini ülkeler ve projeler bazında incelemek ve bu işbirliklerinin detayları ile püf noktalarını ortaya koymaktır. Çalışma neoliberal teori çerçevesinde yürütülmüş, Türkmenistan’ın karşılıklı işbirliği çerçevesinde enerji politikasını çeşitlendirmeye çalıştığı sonucuna varılmıştır.