Makaleler

Makale

Aydın ÖZTÜRK Tuğba,Nick CROSSLEY

Türkiye’de Dijital Müzikteki Yeni Ekonomik Modellerin Sosyolojik ve Kültürel Yönleri

Sociological and Cultural Aspects of New Economic Models In Digital Music in Turkey

PDF