Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 2015

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

YILGÜR Egemen

Tarihsel Perspektiften Peripatetik ve AvcıToplayıcı Stratejilerin Geçiş

Transitivity Of Peripatetic And Hunter-Gatherer Strategies From A Historical Perspective

PDF