Makale

Makale

Tarihsel Perspektiften Peripatetik ve AvcıToplayıcı Stratejilerin Geçiş

Transitivity Of Peripatetic And Hunter-Gatherer Strategies From A Historical Perspective

YILGÜR Egemen
Yıl 2015, Sayı 1, Sayfalar:213-234

Historical records and ethnographic findings indicate a significant interaction between peripatetic and hunter-gatherer strategies. In this article, Facts belonging to different regions and periods, which have proven this interaction were collected from various sources, with the aim of developing an abstract model to explain this interaction.

Tarihsel ve etnografik kayıtlar peripatetik ve avcı-toplayıcı stratejiler arasında belirgin bir geçişkenliğin varlığını ortaya koymaktadır. Bu makalede dünyanın farklı bölgelerinden ve farklı dönemlere ait, söz konusu adaptasyon biçimleri arasındaki geçişleri gösteren olgular çeşitli kaynaklardan derlenerek bir araya getirilmiş ve geçişkenliği açıklamak üzere soyut bir modelin geliştirilmesine gayret gösterilmiştir.