Makale

Makale

Fısıldaşan Şehirler: 17. Yüzyılda İstanbul, Londra ve Paris Arasında Bilgi Akışı, John-Paul Ghobrial (Çev. Kahraman Şakul, 2020)

The Whispers of Cities: Information Flows in Istanbul, London, and Paris in the Age of William Trumbull, John-Paul Ghobrial, 2013

BİLGİN Salih
Yıl 2021, Sayı 13, Sayfalar:517-523

Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu toplumlarının birbirleri hakkında ne bildikleri ve bu bilgileri hangi yollardan sağladıkları tarihin pek çok alt disiplinini ilgilendiren mühim konulardır. Konu hakkında yapılan makro ölçekli çalışmalar, kullanılan yöntemin bir yansıması olarak tarihsel aktörleri basitleştirme eğiliminde olabilirler. Mikro tarih çalışmalar ise ölçeği daraltarak bireyler ve bireysel ilişkiler üzerinden daha derinlemesine analiz yapma imkânına sahiptir. John-Paul Ghobrial’in Fısıldaşan Şehirler: 17. Yüzyılda İstanbul, Londra ve Paris Arasında Bilgi Akışı isimli eseri, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasındaki bilgi akışına belli bir odak noktası üzerinden örnek sunmaya yönelik bir mikro tarih çalışması olarak karşımıza çıkmaktadır. Eser, The Whispers of Cities: Information Flows in Istanbul, London, and Paris in the Age of William Trumbull adıyla 2013 yılında İngilizce olarak yayımlanmış ve 2020 yılında çevirisi yayımlanarak Türkçe literatüre kazandırılmıştır.

Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu toplumlarının birbirleri hakkında ne bildikleri ve bu bilgileri hangi yollardan sağladıkları tarihin pek çok alt disiplinini ilgilendiren mühim konulardır. Konu hakkında yapılan makro ölçekli çalışmalar, kullanılan yöntemin bir yansıması olarak tarihsel aktörleri basitleştirme eğiliminde olabilirler. Mikro tarih çalışmalar ise ölçeği daraltarak bireyler ve bireysel ilişkiler üzerinden daha derinlemesine analiz yapma imkânına sahiptir. John-Paul Ghobrial’in Fısıldaşan Şehirler: 17. Yüzyılda İstanbul, Londra ve Paris Arasında Bilgi Akışı isimli eseri, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasındaki bilgi akışına belli bir odak noktası üzerinden örnek sunmaya yönelik bir mikro tarih çalışması olarak karşımıza çıkmaktadır. Eser, The Whispers of Cities: Information Flows in Istanbul, London, and Paris in the Age of William Trumbull adıyla 2013 yılında İngilizce olarak yayımlanmış ve 2020 yılında çevirisi yayımlanarak Türkçe literatüre kazandırılmıştır.