Makale

Makale

Terörizm Olgusuna Schrödinger’in Kedisi Olarak Bakmak

Viewing the Fact of Terrorism as Schrödinger's Cat

SÜRÜCÜ Hüseyin
Yıl 2021, Sayı 13, Sayfalar:375-413

A partial agreement has been reached on the definitions of terror and terrorism in the literature. Despite this, incompatibilities on the concepts of terrorist and terrorist organization continue. The points of disagreement in the definition of these concepts will continue. This article aims to reveal that the definitions of terrorism cannot be the same even if they converge, through general relativity theory from the perspective of reality of critical realism. The study argues that the phenomenon of terrorism can be defined with an ontological approach. In this direction, the study aims to contribute to the unity of science and literature in order to establish a partnership in the definition of terrorism.

Literatürde terör ve terörizm kavramlarının tanımları üzerinde kısmen anlaşma sağlanmıştır. Buna rağmen, terörist ve terör örgütü kavramlarının içeriklerine dair uyumsuzluklar devam etmektedir. Bu kavramların tanımında uzlaşılamayan noktalar devam edecektir. Bu çalışma uzlaşı sağlanamayan hususların devam edeceğini ve terör olgusuna yönelik yapılan tanımların yakınsamasına rağmen aynı olmayacağını, eleştirel realizmin gerçeklik perspektifinden genel görelilik kuramı aracılığıyla ortaya koyma amacındadır. Çalışma, terör olgusunun ontolojik yaklaşımla tanımlanabileceğini savunmaktadır. Bu doğrultuda çalışma terör olgusunun tanımlanmasında ortaklık oluşturulması yoluyla bilimin birliğine ve literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir.