Makale

Makale

Çin’in Güneybatı Sınırında Yapılan Uluslararası Evliliklerdeki “Vietnamlı Kadın” Üzerine Bir İnceleme

A Study on the “Vietnamese Woman” in International Marriages on China's Southwest Border

HU Liping
Yıl 2021, Sayı 13, Sayfalar:333-374

With the policy of Reform and Opening and the rapid development of the socio-economic level, China has transformed from a migrant-sending country to an immigrant-receiving country. In recent years, intermarriages between men living on the southwestern border of China and women from Vietnam have increased. The increase of emigrating female workers from rural to urban areas, the ever-increasing bride prices and the expansion of the marriage circle in rural societies have increased the imbalance of gender ratio in the border areas of China. Vietnamese women get married with Chinese men through illegal means in southwestern China and then settle in China, because of factors such as similar cultural traditions and living habits, hopes for better living conditions, and economic interests. These intermarriages sometimes lead to negative effects in China's southwestern border. This article is based on the investigation and evaluation of researches that are from Chinese academic community on Vietnamese women in transnational marriages on the southwestern border of China. It aims to explain the social background of these international marriages, explore the influence of these transnational marriages on the social governance in border areas. It also aims to establish a good transnational marriage mechanism, discuss the problems caused by such transnational marriages, and try to put forward some targeted suggestions and measures from the perspective of social management.

Çin’in Reform ve Dışa Açılma politikasının ardından, sosyo-ekonomik düzeyin hızla gelişmesiyle birlikte Çin, göç veren bir ülkeden göç alan bir ülkeye dönüşmüştür. Son yıllarda, Çin'in güneybatı sınırında yaşayan halklar ile Vietnam’dan gelmiş kadınların birbirleriyle evlenmeleri günden güne artış göstermektedir. Şehre giden göçmen Çinli kadın işçi sayısının artması, evlilik için ödenmesi gereken başlık parasının sürekli yükseltilmesi ve kırsal toplumda sosyal evlilik çemberinin genişlemesi nedenleriyle Çin’in sınır bölgelerindeki cinsiyet oranında dengesizlik artmıştır. Benzer kültür ve yaşam alışkanlarına sahip olmaları, mevcut yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik çıkar gibi sebeplerden dolayı Vietnamlı kadınlar yasadışı yollarla Çin'in güneybatı sınırlarında yaşayan Çinli erkeklerle evlenip Çin’de yaşamaktadırlar. Bu durum, Çin'in güneybatı sınırındaki bölgelerde bazı olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu makale, Çin'in güneybatı sınırında ulus ötesi evliliklerde bulunan Vietnamlı kadınlar üzerine Çin akademik çevresinde yapılmış araştırmaların incelenip değerlendirilmesine dayanmakta olup, bu sınır bölgelerindeki halkların Vietnamlı kadınlarla yaptığı evliliklerin toplumsal arka planını ve Vietnamlı kadınların yaşam durumlarını açıklamaktadır. Bunun yanısıra, sosyal yönetişim perspektifinden bu ulus ötesi evliliklerin sınır bölgelerindeki sosyal yönetişim üzerindeki etkisini tartışmayı ve iyi bir sınır evliliği mekanizmasını kurmak ve bu sınır ötesi evliliklerin neden olduğu sorunları çözmek için bazı hedefe yönelik karşı önlemler önermeyi amaçlamaktadır