Makale

Makale

Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Karl Polanyi, 1944 (Çev. Ayşe Buğra, 2020)

The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Karl Polanyi, 1944 (Translated by Ayşe Buğra, 2020)

EYİLER Safura KOÇOĞLU
Yıl 2021, Sayı 12, Sayfalar:271-279

Kapitalizmin büyük mağduriyetler yarattığı ve insan psikolojisini yıprattığı, fakat yine de insan doğası ile uyumlu başka alternatiflerinin kapitalizm kadar yaygın olmadığı günümüzde insan, bu sistemin içerisinde kalmaya devam ederek olumsuzluklarından kendini koruma yolları aramaktadır. Günümüz insanının en büyük derdi, kuşkusuz böyle bir sistemde günü kurtarmak olmuştur çünkü yarın, bu insan için sadece spekülasyon ve manipülasyondan ibaret meçhule uzanan karanlık bir yol niteliğindedir. Günümüzde COVID-19 pandemisi, bu belirsizliğe yenilerini eklemiş ve sistemin daha insan odaklı politikalar üretmesi gerekliliğini gözler önüne sermiştir. Bu süreçte insanın, yaşatmadan yaşayamayacağı su götürmez bir gerçek olarak karşısında durmaktadır. İnsan, yeni bir büyük dönüşümün eşiğinde midir? Ya kapitalizm daha insan odaklı bir hale getirilecek ya da daha vahşi bir kapitalizm hayatlarımızın gerçeği konumuna gelecektir.

Kapitalizmin büyük mağduriyetler yarattığı ve insan psikolojisini yıprattığı, fakat yine de insan doğası ile uyumlu başka alternatiflerinin kapitalizm kadar yaygın olmadığı günümüzde insan, bu sistemin içerisinde kalmaya devam ederek olumsuzluklarından kendini koruma yolları aramaktadır. Günümüz insanının en büyük derdi, kuşkusuz böyle bir sistemde günü kurtarmak olmuştur çünkü yarın, bu insan için sadece spekülasyon ve manipülasyondan ibaret meçhule uzanan karanlık bir yol niteliğindedir. Günümüzde COVID-19 pandemisi, bu belirsizliğe yenilerini eklemiş ve sistemin daha insan odaklı politikalar üretmesi gerekliliğini gözler önüne sermiştir. Bu süreçte insanın, yaşatmadan yaşayamayacağı su götürmez bir gerçek olarak karşısında durmaktadır. İnsan, yeni bir büyük dönüşümün eşiğinde midir? Ya kapitalizm daha insan odaklı bir hale getirilecek ya da daha vahşi bir kapitalizm hayatlarımızın gerçeği konumuna gelecektir.