Makale

Makale

Günahlarımız İçin Başkasını Suçlamanın Dayanılmaz Hafifliği (Günah Keçisi)

The Unbearable Lightness Of Blaming Others For Our Sins (Scapegoat)

ÇELIK Ali Ruhan
Yıl 2021, Sayı 12, Sayfalar:135-154

In some of the rituals that are encountered in history, goats are symbolized as the image of people's sins and were sent out from their habitat by ceremonies or slaughtered. On the other hand, according to psychological science which anaylzes spiritual processes of human beings and animals, it may be necessary for individuals to direct the evil to any living being or an object to not to face with painful effects of negative energy that is formed as a result of blocking. Because the negative energy, exists in our personality, creats enxiety for an individual. Therefore, the individual can look for outlets to get rid of this pressure and not to experience its negative psychological effects. For instance, it is also known as detention and agression hypothesis, the "Scapegoat". In addition to that the term "Witch Hunt" is used frquently. Accordingly, in this study, the "witch hunt" that happened in medieval times and known as one of the biggest wildnesses throughout history will be analysed. It is desired to narrate positioning women instead of goats, the rituals carried out and the psycho-social dynamics of the period. Also, examples of scapegoating and demonizing the enemy in recent political developments are presented.

Tarihte karşılaştığımız bazı ritüellerde keçiler, insanların günahlarının karşılığı olarak sembolize edilmiş ve törenlerle yaşam alanının dışına gönderilmiş veya katledilmişlerdir. Öte yandan insan ve hayvanların ruhsal süreçlerini inceleyen psikoloji bilimine göre, bireylerde engellenme sonucunda meydana gelen olumsuz enerjinin acı verici etkileriyle karşılaşmamak için kötülüğün bir canlı veya nesneye yönlendirilmesi gerekebilir. Çünkü benliğimizde bulunan olumsuz enerji kişide kaygı oluşturmaktadır. Dolayısıyla birey bu baskıdan kurtulmak, olumsuz psikolojik etkilerini yaşamamak için çıkış noktaları arayabilir. Söz gelimi engellenme ve saldırganlık hipotezi olarak da bilinen “Günah keçisidir.” Bunun yanında “cadı avı” terimi de sık sık kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada tarihte bilinen en büyük vahşetlerden biri Ortaçağ’da yaşanan cadı avına değinilmiştir. Keçi sembolü yerine kadının konumlandırılması, yapılan ritüeller ve dönemin psikososyal dinamikleri aktarılmak istenmiştir. Ayrıca yakın tarihte yaşanan siyasi gelişmelerde günah keçisi oluşturmanın ve düşmanı şeytanlaştırmanın örnekleri sunulmuştur.