Makale

Makale

AK Parti Döneminde Türk Dış Politikasında Kardeşlik Söylemi

The Discourse of Brotherhood in Turkish Foreign Policy during the AK Party Era

KARATAŞ İbrahim
Yıl 2021, Sayı 12, Sayfalar:37-69

This study analyzes why and for which countries the Turkish Foreign Ministry uses the word kardeş (brother) in its discourse, particularly during the AK Party (Justice and Development Party) era. The study reveals that if a country is Muslim or ethnically Turkic, it is called a brother country. Besides states, Muslim or Turkic minorities in other countries are included in the brotherhood category. On the other hand, non-Turkic and non-Muslim countries are described as a friend, an ally, or strategic partners. However, being a brother does not mean that Turkey has the best relations with a country. On the contrary, Turkey has better relations with non-brother countries as well. Yet, being a brother state means probable privileged status in relations. Besides elucidating the discourse in Turkish foreign policy, this study also tries to counter realist ideas that friendship is not possible in the world order, which is supposed to be anarchical. Besides literature review, interviews were made to write the article.

Bu çalışma, özellikle AK Parti hükümetleri döneminde Türk Dışişleri Bakanlığının söyleminde geçen ‘kardeş ülke’ terimini neden ve hangi ülkeler için kullandığını analiz etmektedir. Çalışma, bir ülkenin Müslüman veya etnik olarak Türk olması durumunda, kardeş ülke olarak adlandırıldığını ortaya koyuyor. Türk Dışişleri, devletlerin yanı sıra diğer ülkelerdeki Müslüman ve/veya Türk azınlıkları da kardeşlik kategorisine sokmaktadır. Öte yandan, Türk ve/veya Müslüman olmayan ülkeler bir dost, müttefik veya stratejik ortak olarak tanımlanmaktadır. Ancak kardeş ülke olarak anılmak Türkiye'nin bir ülke ile en iyi ilişkilere sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine, Türkiye'nin kardeş olmayan ülkelerle de çok iyi ilişkileri bulunmaktadır. Ancak yine de kardeş devlet olmak ilişkilerde ayrıcalıklı olmaktır denilebilir. Bu çalışma, Türk dış politikasındaki söylemi aydınlatmanın yanı sıra, realistlerin anarşik farz ettiği dünya düzeninde dostluğun da mümkün olduğunu öne sürmektedir. Makalenin yazımı için literatür taramasının yanı sıra röportajlar da yapılmıştır