Makale

Yayın Hakkında

Editörden

Editor’s Note

Arıboğan Deniz Ülke
Yıl 2018, Sayı 7, Sayfalar:170-171

DOI : -

As of November 2018, Üsküdar University Journal of Social Sciences has reached its seventh issue. As we have done so far, we have tried to preserve our multidisciplinary approach in this issue. It includes six articles from the disciplines of History, Political Science, Sociology, Health Sciences and Public Administration written by worthy academics. In the first article, Hadiye Yılmaz Odabaşı examines the reasons of success of the
Turkish struggle for independence between 1919 -1922, by comparing it with the struggle for independence in Syria at the same period. Secondly, Uygar Aydemir investigates Cenap Şahabettin’s descriptions and perspectives of the East in comparison with occidental traveler’s point of view. In the third article, Aydın Erdoğan will focus on nationalism’s substitution of the function that religion had in the identity construction. In the fourth article, Mehmet Sertçelik deals with the similarities of the status of women in both Turkish and Japanese societies. In the fifth article, Haydar Sur and Sema Şentürk propose uniting University Hospitals in order to maintain their financial sustainability. Fethi Gürün and Emel Özcan’s article, in which they examine the place of health services that offered by municipalities on Turkish Legislation, is our sixth and last article for this issue.
Within the scope of our endeavor to be included in the national and internationally  indexes, we punctiliously examine the articles sent to our journal and follow the peer review process strictly. I would like to thank all the referees for their contributions that put the quality of our journal over the top with their valuable advice, as well as Asst. Prof. İbrahim Arslan, Ph.D., Assist. Prof. Selin Karana Şenol Ph.D., research assistants Ali Ekmekci, Cemal Cem Anarat, Merve Arlı, Bengi Çakmak and Hasan Özdemir for their rigorous work in preparation of this issue. Wish you a joyful reading…
 

Kasım 2018 itibariyle Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yedinci sayımıza ulaşmış bulunuyoruz. Şu ana kadar çıkarılan sayılarda olduğu gibi, bu sayıda da çok disiplinli yaklaşımımızı korumaya özen göstererek, Tarih, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Sağlık Bilimleri ve Kamu Yönetimi alanlarından değerli akademisyenlerin yazdığı altı makaleye yer verdik. İlk makalede, Hadiye Yılmaz Odabaşı, 1919-1922 yılları arasında Türklerin bağımsızlık mücadeleleriyle yine aynı dönemde Suriye’de verilen bağımsızlık mücadelesinin karşılaştırmasını yaparak Türk bağımsızlık mücadelesinin başarısının nedenleri üzerinde durmuştur. İkinci olarak, Uygar Aydemir, Cenap Şahabettin’in Doğu tasvirlerini ve Doğuya bakışını batılı seyyahların bakış açısıyla karşılaştırarak  ncelemiştir. Üçüncü makalede, Aydın Erdoğan, dinin kimlik kurucu rolünü sonraları milliyetçiliğin üstlenmesi üzerinde duracaktır. Dördüncü makalede, Mehmet Sertçelik kadının Türk ve Japon toplumlarındaki statülerini karşılaştırarak benzerlikleri ele almaktadır. Beşinci olarak, Haydar Sur ve Sema Şentürk’ün, Türkiye’deki üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için birlik haline getirilmelerini önerdiği çalışmalarına yer verilmiştir. Fethi Gürün ve Emel Özcan’ın belediyelerin sunduğu sağlık hizmetlerinin Türk mevzuatındaki yerini inceledikleri makale bu sayının altıncı ve son makalesidir. Ulusal ve uluslararası indekslerde taranmak için devam eden çalışmalarımız kapsamında dergimize gönderilen makaleler titizlikle gerekli kontrollerden geçirilmekte ve hakem değerlendirme süreçleri hassasiyetle yürütülmektedir. Bu süreçte değerli tavsiyeleriyle dergimizin kalitesinin üst düzeye çıkmasına katkı sağlayan hakemlerimizin yanı sıra, bu sayının hazırlanması aşamasında gösterdikleri çabalarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Arslan ve Dr. Öğr. Üyesi Selin Karana Şenol’a, araştırma görevlilerimiz Ali Ekmekci, Cemal Cem Anarat, Merve Arlı, Bengi Çakmak ve Hasan Özdemir’e
teşekkürlerimi sunuyorum. Keyifli okumalar dileklerimle…