Makale

Makale

Türkiye’de Üniversite Hastanelerinde Ölçek Ekonomileri Yaklaşımına Bakışlar

Scopes to Economies of Scale Approach in Turkish University Hospitals

SUR Haydar,ŞENTÜRK Sema
Yıl 2018, Sayı 7, Sayfalar:291-308

University hospitals differ from all other hospital types. Besides service provision, education and research responsibilities are of importance here. It is crucial for the mission, to sustain efficiency, cost effectiveness and increase the quality. However, in the decade, incomes of university hospitals became less than their expenditures. Today, the endpoint is the big loans and predicament. The aims of this thesis are to determine
advantages and disadvantages of establishing a university hospitals unity in Turkey and to suggest policies to concerned people. The results of the face-to-face survey conducted by the 25 physicians who had administrative duties at Cerrahpaşa Medical Faculty in addition to 20 administrators and non-physicians were analyzed in the hospitals of Istanbul Medical and Cerrahpaşa Medical Faculties of Istanbul University. The suggestion of establishing a university hospitals unity similar to Ministry of Health Hospitals was examined as a solution for 70 public university hospitals in Turkey. All the suggestions were expressed with nine proposals written as a five-level Likert Scale. Approximately 40% of the participants refused all nine proposals. These managers believe that all expenditures of university hospitals should be directly subsidized by the government. The remaining 60 % of the group supports university hospitals unity and they accept to seek solution options. As a final suggestion, the study puts forward the establishment of university hospitals unity option for discussions and designs.
 

Sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından olan üniversite hastaneleri son yıllarda gelirleri ile giderlerini finanse edemeyen kurumlar haline gelmiştir. Bu durum, Türkiye’deki üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliği açısından ciddi sorunlar oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı ülkemizde bulunan 89 kamu üniversitesi hastanesinin birlik haline gelmesi önerisinin ülkemize getireceği avantaj ve dezavantajların belirlenmesi ve ilgililere politika önerilerinin oluşturulmasıdır. Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri’nin hastanelerinde hekim olmayan 20 idareciye ek olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde idari görev üstlenmiş 25 hekim yöneticinin katıldığı yüz yüze anket çalışmasının verileri analiz edilmiştir. Bir seçenek olarak, kamu üniversitesi hastanelerinin Sağlık Bakanlığında olduğu gibi hastane birlikleri haline getirilmesi ve bugün içinde bulunduğu finansal krizden bu şekilde kurtulması önerisi ele alınmıştır. Görüşülen yöneticilerin yaklaşık % 40’ının ortaya konulan 9 önerinin hiçbirine katılmayarak üniversite hastane birliklerine de karşı görüş ileri sürmesi bu grubun her durumda hastaneleri devletin sübvanse etmesi gerektiğine inandığını göstermektedir. Doğrudan devlet sübvansiyonunu savunanların dışında kalan % 60 oranında katılımcının ise çözüm arayışlarına sıcak baktığı ve üniversite hastane birliklerinin bazı yararlarına inandığı sonucuna ulaşılmıştır. Öneriler arasından yapısal bir değişikliğe gidilmesi ve kamu üniversitelerinin ayrı ayrı faaliyet göstermesi değil, birlik çatısı altında olması görüşünün üniversite camiasında tartışılması önerilmiştir.