Makale

Makale

Avrupa Emperyalizmi ve Suriye Direnişi (1919-1922): Türk Millî Mücadelesiyle Ortaklıklar ve Ayrılıklar

European Imperialism and Syrian Resistance (1919-1922): Similarities and Differences with the Turkish War of Independence

ODABAŞI Hadiye YILMAZ
Yıl 2018, Sayı 7, Sayfalar:173-209

In the early twentieth century, as a reaction to the European Imperialism’s project of reshaping the Middle East region, which consists of mostly the Ottoman territories, Turks, started a war of independence. At the same time, a resistance took shape in the Syrian region. However, the resistance formed between the years 1919 - 1922 in the Syrian region take a small place in the Turkish literature. Therefore, the purpose of this study is to define the characteristics of the resistance through an analysis primarily on the political environment and developments in 1919-1922 in the Syrian region and the motivations and outcomes of these events, foreign and local political actors. On the other hand, the motives that enabled the Turkish war of independence to succeed will be highlighted with a comparative study on the failed example of Syria, which was fought against the same powers in the same geography and time period.
 

20. yüzyılın başında Avrupa emperyalizminin Osmanlı hâkimiyetindeki toprakları içeren Ortadoğu bölgesini yeniden şekillendirme projesine karşı Türkler bir istiklal harbi başlatırken Suriye bölgesinde bir direniş zuhur etmiştir. Ne var ki Türkçe literatürde 1919-1922 yıllarında Suriye bölgesinde cereyan eden bu mücadele pek az yer tutmaktadır. Bu nedenle çalışma, Suriye bölgesinde bu evrede yaşanan siyasi hadiseler, bu hadiselerin ortaya çıkış nedenleri ve sonuçları ile sürece etki eden iç ve dış siyasi unsurları inceleyerek, mücadelenin niteliğini tanımlama gayretindedir. Öte yandan aynı coğrafyada, aynı tarihsel kesitte, aynı güçlere karşı verilen iki mücadelede başarıya ulaşamamış Suriye örneğiyle karşılaştırılmak suretiyle Türk milli mücadele sürecinin başarıya ulaşmasını sağlayan saiklere dikkat çekilmektedir.