Makale

Makale

Tasarımın Ekonomi Politiği “İnsanı Yaratan Tasarım”

Political Economy of Design “Design That Creates Human”

BARAN Devrim
Yıl 2017, Sayı 5, Sayfalar:323-355

Design concept demonstrates its power on every plane of relationship that human (individual) gains various experience through countless actions and transform their material life, and as a refection of this transformation change themselves. Hence, as in Marx’ understanding of labour indicating “the oxygen existing in the rust, in the air, or in the composition of the human blood”; it can be said that design also permeates through the social and material life both intellectualy and physically. Especially today, as design can not be taken out fom any slice of life, rethinking of every observation, that one encounters the traces of this intricate concept, with deep scientific abstraction to reach palpable progressive facts seems possible only through methods of political economy. Tis paper aims to light the way for the “political economy of design” while defining design concept with the methods of political economy.

İnsanın farklı deneyimlerle gerçekleştirdiği sayısız eylemin, hayatını sürdürdüğü maddi yaşamını hızla dönüştürdüğü, bu dönüşümün yansıması olarak kendini de farklılaştırdığı tüm ilişki düzlemlerinde tasarım kavramı kendi gücünü hissettirmektedir. Dolayısıyla Marks’ın emeği tanımlamak için “pasın, havanın ya da insan kanının bileşiminde oksijenin bulunması” tanımlamasında olduğu gibi tasarımın da düşünsel ya da fiziksel tüm sosyal ve maddi yaşama sızdığı söylenebilir. Gerçekten de özellikle günümüzde, içinden tasarım kavramının çekilip alınabileceği herhangi bir yaşam kesitinden bahsedilemiyorken bu girif kavramın izlerine rastlanan her gözlemin derin bilimsel soyutlama ile tekrar düşünülerek somut ilerleyici gerçeklere ulaşılması ancak ekonomi politik yöntemle mümkün gözükmektedir. Bu çalışmanın, ekonomi politik yöntemle tasarım kavramını tanımlarken ‘tasarımın ekonomi politiği’ne de ışık tutması amaçlanmıştır.