Makale

Makale

Tasarımın Diyalektiği: Diyalektik Kavrayışla Tasarım Kavramına Dokunma Denemesi

Dialectic of the Design: Experiment of Touching the Concept of the Design with Dialectic Comprehension

BARAN Devrim
Yıl 2016, Sayı 3, Sayfalar:93-125

A critical approach, defining basic social problems that have design mediation, prioritizing what the concept deals with and what it serves to, seems to be missing in the education, thought and literature which are presented as a unqualified mean of material production full of consumption calls and an important part of capitalist system. While reading a book in which the introduction divides the design into “components, principles and technical limitations” chapters and analyzes causal relationships of these over production and sales reports; would you wonder about the closing that is developed disconnected from society, labor and desire? Therefore, a dialectic comprehension in design will provide us with the opportunity to express the fact that design outputs are the most transformative tools of today which shape our habits of existence, thinking and communication. This paper aims to start/produce thinking on the various superficies and conceptual extensions of design which reproduces the exploitation and pressure system over and over again; makes the collapse of the social and class systems visible and creates consumption addiction.

Tasarım dolayımı olan temel toplumsal sorunların saptandığı, bu kavramın neyle uğraştığı ve neye hizmet ettiğinin öncelendiği eleştirel yaklaşım, içi tüketim çağrışımlarıyla dolu maddi üretimin niteliksiz bir aracı ve kapitalist sistemin önemli bir parçası gibi sunulan eğitim, düşün ve yazın hayatında eksikliğini hissettirmektedir. İlk sözünde; tasarımı “unsurlar, prensipler ve teknik sınırlılıklar» başlıkları altında parçalayıp bu parçaların neden-sonuç ilişkilerinin üretim ve satış raporları üzerinden değerlendirildiği düşüncelerin/öğretilerin yer aldığı kitapların toplumdan, emek ve gereksinimden kopuk düşünceyle geliştirilen son sözünü merak eder miydiniz? Dolayısıyla tasarım alanında kullanılacak diyalektik kavrayış, bize var oluş, düşünüş ve iletişim alışkanlıklarımızı şekillendiren tasarım çıktılarının son yılların en dönüştürücü araçları olduğu gerçeğinin dile getirilebilme şansını tanıyacaktır. Bu makaleyle, tasarım kavramının baskı ve sömürü düzenini tekrar ve tekrar üreten, toplumsal ve sınıfsal değerlerin nitelikli çöküşlerini görünür kılan, tüketim bağımlılığı yaratan türlü yüzeyleri ve kavramsal uzamları kapsamında bir düşünce üretmek/ başlatmak hedeflenmiştir