Makale

Makale

Kitap Değerlendirmesi: Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi, Jonice Webb ve Christine Musello (Çev. Gülsüm Arıkan, Sola Yayınları, 2018)

Book Review: Running On Empty, Jonice Webb and Christine Musello (Morgan James Publishing, 2012)

Hasan ÖZDEMİR
Yıl 2023, Sayı 17, Sayfalar:101-104

“Duygusal ihmal" kavramı en genel şekliyle çocuğa sevgi ve ilgi gösterilmemesi, özellikle ergenlik yıllarında destek ve denetimden yoksun bırakılması olarak tanımlanır. Çocukların ebeveynlerinden, gelişim aşamalarında ve yaşam deneyimlerinde ihtiyaç duydukları duygusal geribildirimleri alamamaları duygusal ihmalin en öne çıkan örneği olarak gösterilebilir. Duygusal ihmal çoğu zaman görünmezdir ve nadiren fiziksel işaretleri vardır. Bu sebeple göze çarpması ve fark edilmeleri oldukça güçtür. Yazarın da ifadesiyle “genellikle çocuklukta söylenmiş şeylerden ziyade; söylenmeyen, gözlemlenmeyen ya da hatırlanmayan şeylerdir.” Yazar Dr. Jonice Webb tam da bu noktadan yola çıkarak Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi kitabını yazmıştır. Eser, Running on Empty adıyla 2012 yılında İngilizce olarak yayımlanmış ve 2018 yılında da Gülsüm Arıkan’ın çevirisiyle Türkçe olarak yayımlanarak literatüre kazandırılmıştır.

“Duygusal ihmal" kavramı en genel şekliyle çocuğa sevgi ve ilgi gösterilmemesi, özellikle ergenlik yıllarında destek ve denetimden yoksun bırakılması olarak tanımlanır. Çocukların ebeveynlerinden, gelişim aşamalarında ve yaşam deneyimlerinde ihtiyaç duydukları duygusal geribildirimleri alamamaları duygusal ihmalin en öne çıkan örneği olarak gösterilebilir. Duygusal ihmal çoğu zaman görünmezdir ve nadiren fiziksel işaretleri vardır. Bu sebeple göze çarpması ve fark edilmeleri oldukça güçtür. Yazarın da ifadesiyle “genellikle çocuklukta söylenmiş şeylerden ziyade; söylenmeyen, gözlemlenmeyen ya da hatırlanmayan şeylerdir.” Yazar Dr. Jonice Webb tam da bu noktadan yola çıkarak Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi kitabını yazmıştır. Eser, Running on Empty adıyla 2012 yılında İngilizce olarak yayımlanmış ve 2018 yılında da Gülsüm Arıkan’ın çevirisiyle Türkçe olarak yayımlanarak literatüre kazandırılmıştır.