Makale

Makale

Bir Dış Politika Aracı Olarak Gastronomi: Türk Mutfağı ve Türkiye’nin Gastrodiplomasi Girişimleri

Re-Thinking Gastronomy as a Foreign Policy Instrument: Turkish Cuisine and Turkey’s Gastrodiplomacy Activism

Doğan DEMİRKIRAN,Ali Faik DEMİR
Yıl 2023, Sayı 17, Sayfalar:1-19

Since the last quarter of the twentieth century, the actors of global politics have multiplied, and their relationships have diversified. This has also led to a redefinition of foreign policy strategies. States tend to increase their public diplomacy activities. Cuisine, the most tangible form of cultural resource, has become one of the powerful tools of public diplomacy. Food, dishes, and cuisine have played an essential role throughout history and have begun to be defined as a diplomacy tool. We define gastrodiplomacy as a public diplomacy activity that aims to attract people through food. Turkey has a unique culinary culture due to its location and multicultural character. A Turkish cuisine is a tool that deserves to be promoted in Turkish foreign policy and an opportunity for nation branding. This article examines the concept of gastrodiplomacy, identifies the components of Turkish cuisine, shows Turkey's gastrodiplomacy activities, and offers suggestions for Turkey's gastrodiplomacy initiatives.

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünya ekonomisinde ve politikasında yaşanan gelişmelerle hem küresel siyasetin aktörleri çoğalmış hem de bu aktörlerin ilişkileri çeşitlenmiştir. Bu durum, dış politikada kullanılan stratejilerin de yeniden belirlenmesini gerektirmiştir. Bugün, devletlerin kamu diplomasisi faaliyetlerini arttırdığı gözlemlenmektedir. Kültürel kaynakların en somut hali olan mutfak, kamu diplomasisinin güçlü araçlarından biri haline gelmiştir. Tarih boyunca önemli bir yere sahip olan gıda, yemek ve mutfak, yirmi birinci yüzyılda özel diplomasi alanı olarak da tanımlanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda gastrodiplomasiyi, yemeği farklı toplulukları cezbetme olarak kültürel diplomasi ve ulus markalaşmasını destekleyen kamu diplomasisi faaliyeti olarak ifade etmekteyiz. Coğrafi konumu ve çok kültürlü yapısı sayesinde Türkiye, zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Türk mutfağının Türk dış politikasında öne çıkartılması gereken bir araç olduğunu ve ulus markalaşması için bir fırsat olduğunu düşünmekteyiz. Bu makalede, gastrodiplomasi kavramını inceledikten sonra, Türk mutfağının bileşenlerini tanımladık, Türkiye’nin gastrodiplomasi faaliyetlerini ortaya koyduk ve Türkiye’nin gastodiplomasi girişimleri için önerilerde bulunduk.