Makale

Makale

Genç Almanya Birliği “Jungdeutschland-Bund’un (JDB)” Yöneticilerinden Heinrich Leonhard Emanuel Von Hoff’un Osmanlı Devleti Bünyesindeki Faaliyetleri

The Activities of Heinrich Leonhard Emanuel Von Hoff, One of the Managers of the Young Germany Union “Jungdeutschland-Bund (JDB)” in the Ottoman Empire

Salih BAŞKUTLU
Yıl 2023, Sayı 16, Sayfalar:77-108

As the World War I turned into a multi-front war of attrition that required constant mobilization, Ottoman authorities decided to establish a more efficient and comprehensive paramilitary training network. For this, German officer Heinrich Leonhard Emanuel von Hoff (1868-1941) was called to Istanbul in 1916. Emanuel von Hoff, who took the Young German Union as a role model, started the organization process in a short time. This study draws attention to the fact that the political construction of the youth was tried to be carried out under the control of the political and military elite through paramilitary associations in the last period of the empire. It also aims to follow the activities of Emanuel von Hoff, who was in the Ottoman lands as an unofficial member of the German military mission, in the Ottoman Youth Associations. For this purpose, what were the factors that triggered his arrival in the Ottoman Empire? What kind of policy did he follow in the process of organizing the Youth Associations? What kind of arguments did he produce to convince the society? What kind of dialogue was there between him and the rulers of the state? Finally, this study focuses on the ending of the Youth Associations experience and the reasons for von Hoff’s return to his country. In order to find answers to these questions, the press of the period, the Ottoman Youth Associations Journal, the articles and booklets written by Emanuel von Hoff, and research works on the subject are scrutinized.

Cihan Harbi sürekli seferberlik gerektiren çok cepheli bir yıpratma savaşına dönüşürken, Osmanlı makamları daha verimli ve kapsamlı bir paramiliter eğitim ağı kurmaya karar verdiler. Bunun için 1916 yılında Alman subay Heinrich Leonhard Emanuel von Hoff (1868-1941) İstanbul’a çağrıldı. Genç Almanya Birliği’ni rol model alan Emanuel von Hoff kısa zaman içinde teşkilatlanma sürecini başlattı. İmparatorluğun son döneminde paramiliter dernekler aracılığıyla gençliğin politik inşasının siyasi ve askerî elitlerin kontrolünde gerçekleştirilmeye çalışıldığına dikkat çeken bu çalışma, Alman askerî misyonunun gayrı resmi üyesi olarak Osmanlı topraklarında bulunan Emanuel von Hoff’un Osmanlı Genç Dernekleri’ndeki faaliyetlerini takip etmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla Osmanlı Devleti’ne gelişini tetikleyen etmenler nelerdi? Genç Dernekleri’ni teşkilatlandırma sürecinde nasıl bir politika izledi? Kabullenme ve reddetme kıskacında topluma nüfuz etmek için ne gibi argümanlar üretti? Devleti idare edenlerle arasında nasıl bir diyalog vardı? Son olarak Genç Dernekleri deneyiminin noktalanması ve ülkesine geri dönüş nedenleri üzerinde duruldu. Bu sorulara cevap bulmak için dönemin matbuatı, Osmanlı Genç Dernekleri Mecmuası, Emanuel von Hoff’un kaleme aldığı makale ve kitapçıklar ve konuyla ilgili araştırma eserler incelendi.