Makale

Makale

Suriyelilere Yönelik Güvenlik Algısı: İzmir Örneği

Security Perceptions Towards Syrians: The Case of İzmir

Hakan Ömer TUNCA,Altan ÖZKİL
Yıl 2023, Sayı 16, Sayfalar:1-32

With the mass migration caused by the Syrian war, Turkey has met the Syrians with an open door policy, a policy of non-refoulement, and a policy of providing basic needs in accordance with the international refugee regime and granting Temporary Protection Status, which is one of the forms of international protection. The fact that so many immigrants are dispersed to every city in Turkey affects Turkish citizens in many ways in terms of social, economic, political and security aspects. Since migration and migrants are perceived as the things that prevent the normal flow of life, they are considered as a threat category in their own right. Since it changes the lives of people living in the host country, it also affects the way society lives together. In this sense, migration is seen as a social security problem. The main purpose of this article is to determine the security perception of Turkish citizens living in Izmir among the social, economic, political and security effects of Syrians on Turkish society. Izmir, being Turkey's 3rd most populous city and has been in the list of the most crowded Syrian population, has been selected in the scope of the study due to the tolerance of the people in the city, having many immigrants from the Balkans. To measure this perception, the 'Social Security Perceptions Questionnaire', of which reliability and validity has been proven, was applied. It has been determined that the perception of security in the city is extremely high.

Suriye savaşından kaynaklı kitlesel göçle Türkiye, Suriyelileri açık kapı politikası, geri göndermeme politikası ve uluslararası mülteci rejimine uygun olarak temel ihtiyaçları karşılama politikası ile karşılamış, uluslararası koruma biçimlerinden Geçici Koruma Statüsü vermiştir. Suriyelilerin Türkiye'nin her şehrine dağılmışlığı, Türk vatandaşlarını sosyal, ekonomik, siyasi ve güvenlik açısından birçok yönden etkilemektedir. Göç ve göçmenler hayatın normal akışını engelleyen şeyler olarak algılandığından başlı başına bir tehdit kategorisi olarak kabul edilmektedir. Bu makalenin temel amacı, Suriyelilerin Türk toplumuna sosyal, ekonomik, siyasi ve güvenlik etkileri arasında İzmir'de yaşayan Türk vatandaşlarının güvenlik algısını incelemektir. Türkiye'nin 3. kalabalık şehri olan İzmir, göçün ilk zamanlarından itibaren en kalabalık Suriyeli nüfusunun bu şehirde yer almasıyla, Balkan ülkelerinden göçen insanların varlığı ve şehirdeki hoşgörüden dolayı kapsama alınmıştır. Algıyı ölçmek için güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış 'Toplumsal Güvenlik Algıları Anketi' uygulanmıştır. Şehirde güvenlik algısının yüksek olduğu tespit edilmiştir.