Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 2021

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

EREN Berrin Arzu

Sanal Market Alışveriş Deneyiminde Müşteri Tatmini ve Davranışsal Sonuçların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Determining Customer Satisfaction and Behavioral Outcomes in Virtual Market Shopping Experience

PDF