Makaleler

Makale

Nazmiye Gökçe YILDIRIM,Kader BAHAYİ

Özgül Fobi ve Sınav Kaygısı Olan Ergenlerde EMDR Terapinin Etkisinin İncelenmesi

Examination of the Effect of EMDR Therapy in Adolescents with Specific Phobia and Test Anxiety

PDF