Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 2023

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Elif MANUOĞLU

Sosyal Medya Ruminasyon Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Sosyal Medya Kaygısı ile İlişkisi

Adaptation of Social Media Rumination Scale into Turkish and Its Association with Social Media Anxiety

PDF