Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 2022

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Adviye Damla ÜNLÜ

Barışın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Üye Devletleri Örneği

Impact of Peace on Gender Equality: The Case of European Union Member States

PDF